Our Team

Msc Samra Bulatović

master nekretnina-direktor
Broj licence 230
TEL: 011/303-2332
MOB: 064/809-1121
E-MAIL: samra@menadzerstan.rs


Goran Breković

Menadžer prodaje
Broj licence 1317
TEL: 011/303-2332
MOB: 064/8383-540
E-MAIL: goran@menadzerstan.rs


Slobodan Mamlić

Menadžer prodaje
Broj licence 1318
TEL: 011/303-2332
MOB: 064/8383-538
E-MAIL: slobodan@menadzerstan.rs


Lazar Jonel

Menadžer prodaje
Broj licence 1315
TEL: 011/303-2332
MOB: 064/8383-539
E-MAIL: lazar@menadzerstan.rs


Dragan Cvetković

Menadžer prodaje
Broj licence 1410
TEL: 011/303-2332
MOB: 064/8383-541
E-MAIL: dragan@menadzerstan.rs


Dragana Radosavljević

Menadžer prodaje
Broj licence 1316
TEL: 011/303-2332
MOB: 064/8383-545
E-MAIL: dragana@menadzerstan.rs


Đorđe Đukić

Menadžer prodaje
Broj licence 1784
TEL: 011/303-2332
MOB: 064/8383-542
E-MAIL: djordje@menadzerstan.rs


Biljana Džipković

Menadžer prodaje
Broj licence 2080
TEL: 011/303-2332
MOB: 064/8383-559
E-MAIL: biljana@menadzerstan.rs


Dejan Marković

Menadžer prodaje
Broj licence 1783
TEL: 011/303-2332
MOB: 064/8383-536
E-MAIL: dejan@menadzerstan.rs


Brankica Višnjevac

Poslovni sekretar

TEL: 011/303-2332
MOB: 064/809-11-33
E-MAIL: office@menadzerstan.rs


Sandra Kačarević

Administrator

TEL: 011/303-2332
MOB: 063/362-552
E-MAIL: sandra@menadzerstan.rs